Zapytanie ofertowe - druk certyfikatów
16.10.2017

Zapytanie ofertowe - druk certyfikatów

czytaj dalej

zapytanie ofertowe - materiał do szkolenia zdalnego
01.08.2017

Zapytanie ofertowe - materiał do szkolenia zdalnego

czytaj dalej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki
w Bydgoszczy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich. Rejestracja Partnerów KSOW – www.ksow.pl