Kadra

  • Prof. WSG dr hab. Joanna Kosmaczewska - kierownik projektu
  • dr Mariusz Barczak
  • dr Robert Brudnicki
  • dr Rafał Nowicki
  • mgr inż. Jacek Rudniewski
  • mgr inż. Paulina Macinska - obsługa techniczna projektu 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki
w Bydgoszczy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich. Rejestracja Partnerów KSOW – www.ksow.pl