Konferencja

KONFERENCJA W MEDIACH:

zapraszamy do odsłuchania audycji radia PIK

przeczytania artykułu w Strefie AGRO Gazety Pomorskiej


 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH


28 września 2016 roku
Miejsce obrad:
WSG w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Garbary 2, aula K1

9:30- 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 -10:15 Powitanie uczestników
10:15 -10:45
Wiesława Gierańczyk – Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
Sytuacja społeczno-ekonomiczna na terenach woj. kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem
przedsiębiorczości

10:45 – 11:15
Robert Brudnicki – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Ruch turystyczny na terenach wiejskich woj. kujawsko-pomorskiego jako czynnik rozwoju dzialalności
pozarolniczych

11:15 – 11:45
Anna Dybowska – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Departament Rolnictwa, Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Projekty wspierające przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
11:45 – 12:15
Olga Smoleńska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wsparcie i kształcenie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
12:15 – 12:45 PRZERWA KAWOWA
12:45-13:15
Hanna Łowicka – Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
Wykorzystanie innowacji i wiedzy w rozwoju przedsiębiorstw i ich konkurencyjności
13:15 – 13:45
Michał Majcherek – Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Rozwoju
Klastry agro jako przykład integracji gospodarczej przedsiębiorstw na obszarach wiejskich
13:45 – 14:15
Piotr Prus – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Grupy producentów rolnych w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich -korzyści i bariery w opinii rolników
14:15 – 14:30
Ewa Koreleska – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Produkcja ekologiczna czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce i w Europie
14:30 -15:30 LUNCH
15:45 -16:15
Mariusz Barczak – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bierność młodych – charakterystyka zjawiska NEET na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego - wyniki badań realizowanych w ramach Naukowego Obserwatorium Obszarów Wiejskich
16:15 - 16:45
Joanna Kosmaczewska - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Młodzież z grupy NEET a przedsiębiorczość – wyniki badań realizowanych w ramach Naukowego Obserwatorium Obszarów Wiejskich 

17:00 – 18:00 SEKCJA A
17:00 -17: 15
Marika Pirveli, Elżbieta Mydłowska – Uniwersytet Szczeciński
Wyniki Debat Społecznych w małych przygranicznych miejscowościach
17:15-17:30
Jarosław Uglis, Magdalena Kozera-Kowalska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kariera zawodowa w agrobiznesie w opinii studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – przyczynek do badań
17:30 -17:45
Karol Gutsze – Starostwo Powiatowe w Tucholi
Gospodarka turystyczna na obszarach chronionych na przykładzie Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie
17:45 – 18:00
Grażyna Dyrda – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
Analiza postaw młodych mieszkańców Podkarpacia wobec wiejskiej przedsiębiorczości turystycznej w świetle wyników badań ankietowych
17:00 – 18:00 SEKCJA B
17:00 -17: 15
Monika Wojcieszak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020
17:15-17:30
Anna Mazurek Kusiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wioska Rumianku w Hołownie jako przykład przedsiębiorczych działań na wsi
17:30 -17:45
Aleksandra Jezierska-Thole - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich- w ujęciu przestrzennym i modelowym
17:45-18:00
Piotr Lenart – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK z Torunia
Zintegrowany produkt turystyczno-kulinarny „Niech cię zakole w Dolinie Wisły”


 

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH

28 września 2016 roku

 

Miejsce obrad:

WSG w Bydgoszczy

ul. Garbary 2, aula K1


 

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań uzyskanych podczas realizacji projektu Naukowe Obserwatorium Obszarów Wiejskich oraz wymiana doświadczeń naukowych i branżowych dotyczących przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce.

Zakres problemowy uwzględnia następujące zagadnienia:

  • ogólne zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości
  • społeczno – ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi
  • kierunki rozwoju i skuteczność działań przedsiębiorczych
  • komunikowanie i doradztwo w rozwoju przedsiębiorczości na wsi
  • rozwój obszarów wiejskich i jego determinanty


Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo TUTAJ

Karta zgłoszenia udziału w konferencji TUTAJ (strona 5)
 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki
w Bydgoszczy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich. Rejestracja Partnerów KSOW – www.ksow.pl