Ankieta ta dotyczy przedsiębiorczych intencji wśród mieszkańców obszarów wiejskich

Poniższy formularz nie jest odwzorowaniem formularza wykorzystywanego w badaniach realizowanych na grupie NEET, a jedynie przykładem możliwości realizowania badań wspomaganych przez stronę Naukowego Obserwatorium Obszarów Wiejskich. Zapraszamy zatem do współpracy.

 

Żadne dane personalne, nie będą wykorzystane.

Proszę przeczytać poniższe wskazówki przed udzieleniem odpowiedzi.

Przedsiębiorczość jest rozumiana jako rozpoczynanie swojej działalności gospodarczej

Przedsiębiorcze intencje są rozumiane jako intencje do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej

Intencje to rozważanie podjęcia pierwszego kroku przez osoby, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą

 

Intencje podejmowania przedsiębiorczości

Preferencje dotyczące parcy

Edukacja a przedsiębiorczość

Czynniki , które zachęcają Cię do przedsiębiorczości

Czynniki, które zniechęcają Cię do przedsiębiorczości

Czy rozważał/a Pani/Pan możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej związanej z obsługą turystów?

Wiek:

Wykształcenie:

Płeć:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki
w Bydgoszczy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich. Rejestracja Partnerów KSOW – www.ksow.pl