Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Z przyjemnością udostępniamy Państwo 2 publikacje, które powstały w ramach realizowanego projektu Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Nowicki R., Kosmaczewska J., Barczak M., Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich koncepcje, realizacje, kierunki rozwoju, Wyd. WSG 2016

Publikacja PDF 1

Kosmaczewska J., Barczak M., Brudnicki M., Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Postawy i predyspozycje osób z grupy neet, Wyd. 2016 WSG

Publikacja PDF 2

Powrót do listy aktualności

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki
w Bydgoszczy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich. Rejestracja Partnerów KSOW – www.ksow.pl