Zdalny Moduł Szkoleniowy Naukowego Obserwatorium Obszarów Wiejskich

Zdalny Moduł Szkoleniowy jest kursem kształcenia zdalnego, na który składają się materiały do samodzielnej nauki i testy, dzięki którym sprawdzisz swoją wiedzę.


Zdalny Moduł Szkoleniowy zawiera następujące bloki szkoleniowe:

  • Szkolenie wstępne z kształcenia na odległość
  • Aspekty prawne turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce
  • Zasady zdrowego i racjonalnego żywienia człowieka
  • Ekologia i ochrona środowiska
  • Dziedzictwo kulturowe regionu
  • Przygotowanie i sprzedaż imprez turystycznych
  • Strategie rozwoju turystyki
  • Kompendium dobrych praktyk

Zdobądź wiedzę i certyfikat nie wychodząc z domu.

Szanowni Państwo 25 października 2017 roku  jest ostatnim dniem, w którym można dołączyć do realizowanego już kursu.

Zapisy zakończone.

Jak ocenia Pan(i) szkolenie poprzez Zdalny Moduł Szkoleniowy?

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki
w Bydgoszczy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich. Rejestracja Partnerów KSOW – www.ksow.pl